O společnosti

Projekční kancelář SM – PROJEKT  vznikla v roce listopadu 2004 z pracovníků bývalého Krajského projektového ústavu v Mostě.

Za uplynulých sedmnáct letech jsme provedli řadu projektů v rozsahu od územně plánovací dokumentace, urbanistické studie sídelních útvarů, výrobních závodů, projekty pro územní řízené, stavební povolení a realizační dokumentace staveb pozemních, průmyslových, vodohospodářských, dopravních až po projekty interiérů staveb.

Rovněž dle požadavku investorů zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost, to je vyřízení územních rozhodnutí, stavebních povolení,technický dozor staveb, autorský dozor a technický dozor projektanta.

Dále rovněž zajišťujeme výběrová řízení na dodavatele staveb a technický dozor při realizaci staveb.

Na mnoha stavbách jsme rovněž prováděli a provádíme realizaci staveb na klíč.

Do roku 1998  jsme pracovali v pronajatých kancelářích na několika místech v Chomutově. Od prosince 1998 jsme se přestěhovali do vlastního rekonstruovaného objektu na Blatenské ul. v Chomutově.

Technické vybavení kanceláře:

  • specializované nástavby CADCOM
  • pro tisk používáme tiskárny a velkoplošné plotery HEWLETT PACKARD a CANON
  • kancelář má vlastní kopírovací středisko pro kopírování a množení dokumentace pro veřejnost

Autorizace projektantů:

  • Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby - Ing. Karel Greiner
  • Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb - Ing. Karel Greiner
  • Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby - Ing. Josef Řápek
  • Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb - vytápění a vzduchotechnika - Eva Ramešová
  • Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb - zdravotní technika - Eva Ramešová

Kancelář rovněž vlastní autorizaci pro projektování ve Slovenské republice.